Elsk Danmark tilbyder først og fremmest hjælp til kirker og fællesskaber, der ønsker at starte op som Elsk [by]. Eller tilbyder støtte til de Elsk byer, der allerede er en del af Netværket.

Ønsker du at starte Elsk Skagen, Elsk Tønder eller en tredje by op, beder vi dig rette henvendelse til: Kontakt@elskdanmark.dk eller Tlf: 40594669