Elsk Danmark – et manifest for venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed

Elsk Danmark er et netværk af kirker og kristne organisationer med en fælles vision om at engagere danskerne i at elske deres byer med udgangspunkt i værdierne venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. Som kristne tror vi, at Gud elsker alle mennesker, og derfor er det naturligste i verden, at lokale kirker og kristne organisationer går foran og inviterer alle danskere – på tværs af indkomst, alder, hudfarve, religion og uddannelse – til at dele denne vision.

Elsk Danmark sætter venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed på dagsordenen ved at afholde inspirerende events og tilbyde praktisk og medmenneskelig hjælp til enkeltpersoner eller grupper af mennesker i de byer, hvor der findes et medlem af Elsk Danmark netværket. Elsk Danmark har naturligvis ikke patent på venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. Derfor inviterer vi alle, der kan identificere sig med visionen og de tre værdier til at være med til at deltage i events og både give og modtage konkret hjælp. Samtidig er det vigtigt for os, at vi alle er i gang med at øve os i at praktisere de tre værdier, og at vi sammen kan gøre Danmark til et bedre sted at bo.

Elsk Danmark er en diakonal bevægelse, som forholder sig åbent og positivt til det sociale og menneskelige engagement, som den store frivillige indsats i foreninger og organisationer i vores land er et udtryk for.

Elsk Danmark er inspireret af Bibelens fortælling om missionæren Paulus, der går rundt i Athen og reflekterer over indtrykkene fra byens religiøse markedsplads, hvor et virvar af livsanskuelser og religioner mødes. I en tale til athenerne tager han udgangspunkt i et alter for en ukendt Gud, han har set i byen og forsøger at gøre denne ukendte Gud kendt for athenerne ved at tale om det, de ærer uden at kende. Han forholder sig åbent og positivt til deres livsform og ser deres religiøse længsel som et udtryk for en ægte søgen efter den Gud, han har lært at kende i Jesus Kristus.

Elsk Danmark identificerer socialt og menneskeligt engagement som et alter for en ukendt gud i vores kultur, og vi vil anerkende det ved at øve os i at leve efter dette manifest og invitere andre til at gøre det samme. Elsk Danmark ønsker at ære Gud ved at gøre hans kærlighed kendt.