Om Elsk Danmark

Hvad er Elsk Danmark? 

Elsk Danmark er et voksende netværk af kirker, kristne fællesskaber og efterskoler med en fælles diakonal vision om at engagere danskerne i at elske deres byer med udgangspunkt i værdierne venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed – på tværs af indkomst, bopæl, alder, hudfarve, religion og uddannelse.

Projektet startede i 2015 og der er på nuværende tidspunkt 18 byer med afsæt i forskellige kirkelige baggrunde. Vi ser, at Elsk Danmark projektet har stor indflydelse på kirkernes berøringsflade med lokalsamfundet og bidrager med diakoni på en ny og inspirerende måde.

Hvor startede det?

Historien om Elsk Danmark begyndte med en lille gruppe mennesker fra Aalborg Valgmenighed, der er en del af folkekirken i Aalborg. De spurgte, hvad det betyder for os som kirke at tro på en Gud, der elsker alle mennesker og alle byer. En del af deres svar på det spørgsmål blev til det, de kaldte Elsk Aalborg med en vision om at engagere mennesker i Aalborg i at elske Aalborg ved hjælp af de tre værdier venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.

Et centralt sprog i Elsk Aalborg og senere Elsk Danmark er det at vi vil øve os i venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed og gøre værdierne synlig og tilgængelig for alle. Dette igennem at planlægge og gennemføre forskellige små og store events, der inspirerede byer i Danmark til at praktisere og venlighed, hjælpsomhed, gæstfrihed på kreative måder.